รับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆดังนี้

รับสมัครงานในตำแหน่งจัดทำเอกสาร SOP, GMP PICS 1 อัตรา
ทำงานในอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
ติดต่อสมัครงานที่ 081-876-6094 หมอเอ

คุณสมบัติผู้ร่วมงาน
-มีประสบการณ์ในการจัดทำเอกสาร SOP, GMP ยา
-เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
-หน้าตาดี บุคลิกดี
-รักษาศีล5

รับสมัครงานในตำแหน่งฝ่ายผลิตยา 3 อัตรา
ทำงานในอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
ติดต่อสมัครงานที่ 081-876-6094 หมอเอ

คุณสมบัติผู้ร่วมงาน
-เพศหญิง อายุไม่เกิน 27 ปี ความสูงไม่น้อยกว่า 155 เซ็นติเมตร
-หน้าตาดี บุคลิกดี
-อ่านตัวหนังสือภาษาอังกฤษได้บ้าง
-รักษาศีล5
-เวลาทำงาน 08.00-12.00, 13.00-17.00น.(8ชั่วโมง)
-เงินเดือนคุยกันตอนสัมภาษณ์

สวัสดิการพิเศษ
-ได้รับยาสมุนไพรรักษาอาการเจ็บป่วย

รับสมัครงานในตำแหน่งงานดูแลผู้สูงอายุ(หญิง) 1 อัตรา
ทำงานไปมาระหว่างกรุงเทพและบุรีรัมย์
ติดต่อสมัครงานที่ 081-876-6094 หมอเอ

รับสมัครงานในตำแหน่งเลขานุการ 0 อัตรา
ทำงานในอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
ติดต่อสมัครงานที่

คุณสมบัติผู้ร่วมงาน
-เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี หน้าตาดี บุคลิกดี
-สูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.

รับสมัครงานในตำแหน่งพนักงานนวดน้ำมัน 1 อัตรา
ทำงานในอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
ติดต่อสมัครงานที่ 081-876-6094 หมอเอ

คุณสมบัติผู้ร่วมงาน
-เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี หน้าตาดี บุคลิกดี
-มีความสามารถในการนวดไทย

รับสมัครงานในตำแหน่งฝ่ายบัญชีนิติบุคคล 0 อัตรา
ทำงานในอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
ติดต่อสมัครงานที่ 081-876-6094 หมอเอ

รับสมัครงานในตำแหน่งผู้แทนยาหญิง 1 อัตรา
ติดต่อสมัครงานที่ kku32@yahoo.com

คุณสมบัติผู้ร่วมงาน
-เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี หน้าตาดี บุคลิกดี
-มีประสบการณ์ในการขายยา

 

รับสมัครงานในตำแหน่งหัวหน้างานฝ่ายผลิต 0 อัตรา
ทำงานในอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
ติดต่อสมัครงานที่

 

รับสมัครงานในตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา(หญิง)

คุณสมบัติผู้ร่วมงาน
-เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี หน้าตาดี บุคลิกดี
-สามารถปฏิบัติงานในคลินิกได้

ทำงานในอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ เงินเดือนเริ่มที่ 15,000บาท
ติดต่อสมัครงานที่ 081-8766094 หมอเอ

รับสมัครงานในตำแหน่งพนักงานขายหน้าร้าน 2 อัตรา(ชาย/หญิง)
ทำงานในจังหวัดบุรีรัมย์
ติดต่อสมัครงานที่ร้าน ดนัยพัชร์   044-611-181
เงินเดือน คุยกันตอนสัมภาษณ์

รับสมัครงานในตำแหน่งพนักงานขายหน้าร้าน 2 อัตรา(หญิง)
ทำงานในจังหวัดบุรีรัมย์
ติดต่อสมัครงานที่ร้าน เสรีภาพ
เงินเดือน คุยกันตอนสัมภาษณ์

รับสมัครงานในตำแหน่งเซลล์ขายเครื่องดื่มชูกำลัง 6 อัตรา
ทำงานในจังหวัดบุรีรัมย์ หจก.ศรีทองบุรีรัมย์
ติดต่อสมัครงานที่เจ้อี้ด 081-600-8594
เงินเดือน10,000+ มีเปอร์เซ็นต์การขายต่างหาก

รับสมัครงานในตำแหน่งพนักงานขับรถ 6 อัตรา
ทำงานในจังหวัดบุรีรัมย์ หจก.ศรีทองบุรีรัมย์
ติดต่อสมัครงานที่เจ้อี้ด 081-600-8594

รับสมัครงานในตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟ 3 อัตรา
ทำงานในจังหวัดบุรีรัมย์
ติดต่อสมัครงานที่ร้าน KLIM   044-601-989

รับสมัครงานในตำแหน่งพนักงาน
ที่มีใบขับขี่รถยนต์-มอเตอร์ไซด์

ทำงานในจังหวัดบุรีรัมย์ ร้านโฟกัสเอ็ดดูเคชั่น
เวลาทำงาน 09.30-20.00น.

รับสมัครงานในตำแหน่งช่าง 0 อัตรา
ทำงานในอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
ติดต่อสมัครงานที่

รับสมัครพี่เลี้ยงเด็ก 0 อัตรา
ทำงานในอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
ติดต่อสมัครงานที่

รับสมัครงานในตำแหน่งหัวหน้าช่างซ่อมบำรุง 0 อัตรา
ทำงานในอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
ติดต่อสมัครงานที่

รับสมัครงานในตำแหน่งพนักงานควบคุมคุณภาพ(Q.C.) 0 อัตรา
ทำงานในอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
ติดต่อสมัครงานที่

รับสมัครงานในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต 0 อัตรา
ทำงานในอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ติดต่อสมัครงานที่

รับสมัครงานในตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร 0 อัตรา
ทำงานในอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
ติดต่อสมัครงานที่

รับสมัครงานในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด 0 อัตรา
ทำงานในจังหวัดบุรีรัมย์
ติดต่อสมัครงานที่

รับสมัครงานในตำแหน่งเภสัชแผนไทย 0 อัตรา
ทำงานในจังหวัดบุรีรัมย์
ติดต่อสมัครงานที่

รับสมัครงานในตำแหน่งแม่บ้าน 0 อัตรา
ทำงานในจังหวัดบุรีรัมย์
ติดต่อสมัครงานที่

รับสมัครงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 0 อัตรา
ทำงานในจังหวัดบุรีรัมย์
ติดต่อสมัครงานที่

รับสมัครงานทำงานในกรุงเทพฯ