ยาแก้แผลร้อนในในปาก(Aphthous ulcer)

บริษัท เรืองแผนไทยเภสัช จำกัด เป็นโรงงานผลิตยาแผนไทยและ
แผนทางเลือก ที่ขึ้นทะเบียนยากับคณะกรรมการอาหารและยา(
อย.) เช่น

ยาตราเอ    ยาแก้ไอ ตรา เอ: แก้ไอ ขับเสมหะ แก้ระคายเคืองคอ

ยาแก้ไข้ ตรา เอ: แก้อาการร้อนใน เช่น
แผลร้อนในในปาก (Aphthous ulcer) เจ็บคอ ลิ้นแตก
ตกหมอน กระทั่งเป็นไข้

ยากษัยเส้น ตรา เอ: แก้กษัยเส้น เช่น เส้นเอ็นตึง เส้นตึง
ปวดเส้น ปวดหลัง ปวดเอว ปวดเข่า เข่าบวม

พิมเสนน้ำ  ตรา เอ: ดมแก้วิงเวียนศีรษะ ทาแก้แมลงกัดต่อย ทาท้องเพื่อขับลม แก้อาการท้องขึ้น

และยาอื่นๆ เช่น

-ยาแก้ปวดเข่า เข่าบวมน้ำ
-ยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร
-ยาแก้โรคเก๊าท์ บำรุงไต
-ยาลดน้ำตาลในเลือด
-ยาบำรุงกระดูก(กระดูกอ่อนปลาฉลาม ตรา เอ)
ช่วยทั้งกระดูกอ่อน(Cartilage)และกระดูก(Bone)

โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และไม่มียาสเตอรอยด์ หรือยาแผนปัจจุบันผสม
ผลิตด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ และควบคุมการผลิตโดยเภสัชกรและแพทย์แผนไทย

ประวัติผู้ก่อตั้ง

หมอเอ เรืองยศ เรืองแผนไทยเภสัช

แพทย์เวชกรรมไทย เรืองยศ   เลิศสุขุมวนิช
(พท.ว., พท.ภ., พท.ผ., วท.บ.)

การศึกษา
: ปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
: การประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย
   -ประเภทเภสัชกรรมไทย
   -ประเภทเวชกรรมไทย(แพทย์แผนไทย)
   -ประเภทการผดุงครรภ์ไทย
: ปริญญา แพทย์แผนไทยบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ความเป็นมา

เนื่องจากช่วงวัยเด็กเป็นคนที่ป่วยบ่อย มักมีอาการร้อนใน เช่น
เป็นแผลร้อนในในปาก (แผลร้อนในในปากเป็นที่ริมฝีปากด้านใน
บางทีก็เป็นที่กระพุ้งแก้ม บางครั้งก็เป็นที่ลิ้น) ลิ้นแตก เจ็บคอ
ต่อมทอนซิลอักเสบ(Tonsillitis) มีไข้สูง

บางครั้งก็มีน้ำมูก มีเสมหะ ไอ ปวดเมื่อยเนื้อตัว แพทย์ก็วินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดใหญ่
แต่กินยาเป็นอาทิตย์ ก็ยังไม่หาย
บางครั้งก็มีเสมหะ หอบ หายใจไม่สะดวก แพทย์ก็วินิจฉัยว่าเป็นภูมิแพ้

คุณพ่อมีความรู้ด้านสมุนไพร แต่ที่ไม่ได้ให้ยาสมุนไพรตั้งแต่แรก เพราะเห็นว่าการแพทย์ปัจจุบันก้าวหน้าไปมาก
แต่เมื่อรักษาไม่หาย จึงนำตำรับยาสมุนไพรมาต้มให้รับประทาน ทำให้แผลร้อนในในปากและอาการร้อนในหายได้เร็ว
รวมถึงภูมิแพ้ และไข้หวัดใหญ่ จากนั้นก็ได้ใช้แต่ยาสมุนไพรมาตลอด

ช่วงที่เรียนระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เรียนวิชาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ
เห็นว่าในประเทศไทยเรามีความหลากหลายทางชีวภาพ มีพืชสมุนไพรที่ดีมีประโยชน์อีกมาก
จึงสนใจศึกษาต่อด้านแพทย์แผนไทย-ยาจีน และ ศึกษาถึงสาเหตุของแผลร้อนในในปาก อาการร้อนใน และโรคอื่นๆ
เมื่อจบแพทย์แผนไทย จึงนำตำรับยาที่ต้มรับประทานมาพัฒนาโดยใช้เทคนิคกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ผลิตด้วยเครื่องจักรให้รับประทานได้ง่าย ปลอดภัย แล้วขึ้นทะเบียนยา ทำให้ไม่เป็นแผลร้อนในในปาก
ไม่เป็นไข้หวัดใหญ่ และไม่เคยมีอาการของต่อมทอนซิลอักเสบอีกเลย กระทั่งถึงทุกวันนี้

อ่านสาเหตุของแผลร้อนในในปากและอาการร้อนในได้ใน ยาแก้ไข้

ส่วนคุณพ่อตอนอายุ 57 ปี ท่านเคยมีอาการตึงที่แขนกระทั่งยกแขนไม่ขึ้น
และนั่งยองๆไม่ค่อยได้ นั่งแล้วลุกยาก ต้องหาที่ยึด ที่จับ
วันหนึ่งคอเริ่มเอียงๆ จึงมีคนแนะนำให้ไปนวด แล้วก็มียายที่นวด มานวดให้
เมื่อนวดแล้วอาการก็ดีขึ้น แต่ดีขึ้นไม่กี่วันก็เป็นอีก
ก็ต้องให้ยายมานวดอีก พอผ่านมาสักระยะหนึ่ง
นวดแล้วก็ต้องลงน้ำหนักเพิ่ม จึงทำให้ช้ำ

ต่อมามีคนแนะนำให้หาหมอจีน ไปหาแล้วก็ได้ยามาต้มดื่ม อาการก็ยังไม่ดีขึ้น
กระทั่งมีคนแนะนำสมุนไพร จึงนำมาต้มดื่ม อาการก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อย กระทั่งหายเป็นปกติ
คุณพ่อจึงบอกว่ายาสมุนไพรนี้ช่วยคนได้มาก
จึงนำมาขึ้นทะเบียนยา เป็นยา กษัยเส้น ตรา เอ

KASAISEN A BRAND(ENGLISH)

ENGLISH     中文