พิมเสนน้ำ ตรา เอ
PIM SAEN BALM OIL A BRAND
PREMIUM QUALITY THAILAND

เลขทะเบียนยาที่ G 272/47
Bar code : 8857200207447
บรรจุขวดละ 7 กรัม (8 มิลลิลิตร)
ราคาขวดละ 120 บาท

สรรพคุณ
ดมแก้วิงเวียนศีรษะ
ทาแก้แมลงกัดต่อย
ทาที่ท้องรอบสะดือ แก้ท้องขึ้น ท้องมีลม
(ให้นำมาแตะที่ลิ้น แล้วกลืนได้)

พิมเสนน้ำที่ดูเหมือนกัน ความจริงแล้ว แตกต่างกัน
นั่นคือ องค์ประกอบของส่วนผสมและคุณภาพวัตถุดิบ

     พิมเสนน้ำ ตรา เอ
-ส่วนประกอบเป็นเกรดที่รับประทานได้ทั้งหมด
(Food grade) ใช้ Herb Essential Oil Premium grade
- ไม่เจือปนตัวทำละลายอื่นใดเพื่อเพิ่มปริมาณ
-ไม่เจือสี

เนื่องจากสีที่ผสมในพิมเสนน้ำทั่วไปนั้นไม่ใช่สีผสมอาหาร
แต่เป็นสีที่ละลายในน้ำมัน ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายได้

สีบางชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง(Carcinogen)

     ด้วยความห่วงใยต่อผู้บริโภค เราจึงใช้ฉลากสีเขียวแทนการเจือสี

พิมเสนน้ำใช้ดมแก้วิงเวียนศีรษะ ทาแก้แมลงกัดต่อย
ในกรณีที่ท้องขึ้น มีลม สามารถนำพิมเสนน้ำ ตรา เอ
แตะที่ลิ้นแล้วกลืน ร่วมกับการทาที่ท้องและที่สะดือ
เพราะวัตถุดิบทุกชนิดเป็นเกรดอาหาร
แม้ระบุว่าเป็นยาใช้ภายนอก

 

พิมเสนน้ำตราเอ

พิมเสนน้ำ