การรักษา โรคอัมพาต(Paralysis)

อัมพาต(Paralysis) คือ
อาการที่กล้ามเนื้อของอวัยวะส่วนต่างๆ ในร่างกาย
ไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวได้ (ทั่วไปจะเห็นว่า แขน หรือขาขยับไม่ได้)
อันเนื่องมาจากภาวะเจ็บป่วยที่ทำให้ระบบสั่งการของสมอง
สำหรับควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายเกิดความผิดพลาด
ซึ่งอาจมีสาเหตุจากโรคหลอดเลือดสมอง เช่น
เส้นเลือดในสมองแตก หรือเส้นเลือดในสมองตีบ
ทำให้เป็นอัมพาตครึ่งซีก
หรือการประสบอุบัติเหตุ กระดูกสันหลังหัก แตก
ทำให้เป็นอัมพาตครึ่งท่อน

การเจ็บป่วยที่กระทบกระเทือนกับสมอง ไขสันหลัง กระดูกคอ
และเส้นประสาทต่างๆ ที่ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย
ทำให้เส้นทางการส่งกระแสประสาทระหว่างสมองและกล้ามเนื้อขาดช่วง
ส่งผลให้เกิดอาการอัมพาตเป็นบางจุด เช่น บริเวณใบหน้า แขน ขา
อาจเป็นอัมพาตครึ่งซีก หรืออาจเป็นอัมพาตทั้งร่างกาย

ผู้ที่เป็นอัมพาต ต้องนอนอยู่กับเตียงไม่สามารถลุกขึ้นเดินได้
จึงเป็นส่วนหนึ่งของ ผู้ป่วยติดเตียง

ส่วนอาการอัมพฤกษ์ จะมีอาการที่ไม่รุนแรงเท่าอัมพาต
เช่น เส้นเลือดในสมองตีบ มือยังขยับได้ แต่ไม่มีแรงเหมือนปกติ

การรักษาโรคอัมพาต อัมพฤกษ์มีโอกาสหาย หรือมีอาการดีขึ้นได้
หากได้รับการดูแลรักษาและฟื้นฟูร่างกาย

ปรึกษาหมอ คลิ้กที่นี่ >>