เมื่อปวดเข่าหรือปวดหัวเข่า แล้วเป็น ข้อเข่าเสื่อม...จริงหรือ

     พออายุมากขึ้น ก็เริ่มมีอาการปวด เมื่อย ตึง โดยอายุ 40 ปีขึ้นไป
มักมีอาการปวดหัวเข่า หรือเข่าบวม
และมักพบบ่อยเมื่ออายุ 60 ปีขึ้นไป เมื่อไปตรวจรักษา
แพทย์ก็บอกคุณว่า "ข้อเข่าเสื่อม"
จริงๆแล้วคุณเป็นข้อเข่าเสื่อมจริงหรือไม่

องค์ประกอบของหัวเข่า

กระดูกต้นขา
กระดูกขา ซึ่งมี 2 ชิ้น
กระดูกสะบ้า
กระดูกอ่อนบุผิวข้อ
เยื่อบุด้านในของข้อเข่า ทำหน้าที่สร้างน้ำหล่อเลี้ยงและช่วยหล่อลื่นข้อเข่า
ปลอกหุ้มด้านนอก
กล้ามเนื้อ ช่วยในการเคลื่อนไหว เสริมความแข็งแรง
เส้นเอ็นไขว้หลังหัวเข่า ช่วยยึดข้อเข่าให้แข็งแรง
เส้นเลือดและเส้นประสาท

แล้วข้อเข่าเสื่อม เป็นอย่างไร

ข้อเข่าเสื่อม ก็คือ กระดูกอ่อนบุผิวข้อหัวเข่า เกิดการสึก มีลักษณะขรุขระ
แต่การสึกของผิวกระดูกอ่อนนั้นอาจไม่ได้ทำให้เกิดอาการปวด

สาเหตุของอาการปวดหัวเข่า

เมื่ออาการปวดหัวเข่าไม่ได้เกิดจากข้อเข่าเสื่อม เพียงอย่างเดียว
เพราะอาการปวดหัวเข่าอาจมีสาเหตุมาจากการตึงของเส้นเอ็นไขว้หลังหัวเข่า
หรือเส้นเอ็นหัวเข่า และกล้ามเนื้อ ทำให้นั่งยองๆก็นั่งยาก
หรือนั่งแล้วก็ลุกลำบาก ต้องหาที่จับที่ยึด นั่งพับเพียบไม่ได้
บางครั้งอาจปวดทั้งเส้นเอ็นตั้งแต่สะโพกถึงเท้า

สำหรับผู้ที่ปวดเข่าตามอายุโดยไม่ได้เกิดอุบัติเหตุ
ถ้าได้รับคำแนะนำจากแพทย์ให้เปลี่ยนข้อเข่าเทียม ควรพิจารณาให้ดี
ซึ่งถ้าอาการปวดมาจากเส้นเอ็นหลังหัวเข่าหรือเส้นเอ็นหัวเข่าตึง
เมื่อได้รับการเปลี่ยนเข่าก็เปล่าประโยชน์

ส่วนการรับประทานหรือฉีดยาแก้ปวด(NSAIDs)
เพื่อรักษาอาการปวดหัวเข่านั้นเป็นการรักษาที่ปลายเหตุ
เพราะยาจะออกฤทธิ์ลดอาการอักเสบ
แต่ยานั้นไม่ได้แก้อาการตึงของเส้นเอ็นหลังหัวเข่าหรือเส้นเอ็นหัวเข่าจริงๆ
เป็นแค่การระงับอาการ เมื่อหมดฤทธิ์ยา อาการปวดหัวเข่าก็จะกลับมาอีก

ส่วนท่านที่กระดูกอ่อนหัวเข่าสึกในระยะแรก
จะมีอาการเสียวด้านหน้าเข่า เมื่อสึกมากขึ้นจึงมีอาการปวด

บางท่านจะมีอาการปวดหัวเข่า มาจากทั้ง 2 ส่วน
คือ ทั้งเส้นเอ็น กล้ามเนื้อ และกระดูก

การรักษาอาการปวดหัวเข่า

การออกกำลังกายบริหารก็เพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อรอบหัวเข่า
กล้ามเนื้อขา มีความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักของร่างกายได้มากขึ้น
แต่ก็ต้องใช้ยาสมุนไพรมาช่วย โดย

ยาสมุนไพรที่ช่วยรักษา แบ่งเป็น 2 ส่วน

1.ปวดหัวเข่าจากเส้นเอ็นบริเวณหัวเข่าอักเสบ
ถ้าเส้นเอ็นหลังหัวเข่าหรือเส้นเอ็นหัวเข่า ตึงมากหรือขด
ควรได้รับการนวดเส้นเอ็น โดยผู้ที่มีความรู้และความชำนาญร่วมด้วย
และให้รับประทาน ยากษัยเส้น ตรา เอ
เพราะยากษัยเส้น ตรา เอ ช่วยได้ดีในเรื่องของการอักเสบ
ที่เส้นเอ็น และกล้ามเนื้อ

2.ปวดหัวเข่าจากกระดูกอ่อนที่เข่าสึก หรือเกี่ยวกับกระดูก
ให้รับประทาน กระดูกอ่อนปลาฉลาม ตรา เอ
เพราะกระดูกอ่อนปลาฉลาม ตรา เอ ช่วยได้ดีในเรื่อง
กระดูก(Bone) และกระดูกอ่อน(Cartilage)
จึงทำให้ปวดเข่า เสียวหัวเข่า หายไปได้