ยาม้าแข่ง

เนื่องจากมีท่านที่รับประทาน ยากษัยเส้น ตรา เอ แล้วรู้สึกดีมาก
จึงนำเอายากษัยเส้น ตรา เอ ไปบดเป็นผงแล้วผสมกับหัวอาหาร
ให้ม้าแข่งกิน เพราะม้าแข่งมีโอกาสได้รับบาดเจ็บอยู่เป็นประจำ

โดยม้าแข่งที่ได้รับบาดเจ็บในส่วนของเส้นเอ็นหรือ
กล้ามเนื้อ สามารถเดินได้เร็วกว่าปกติ และ
ม้าแข่งก็อาจมีอาการเส้นเอ็นตึง หรือกล้ามเนื้อตึงได้

อัตราการใช้ยากษัยเส้น ตรา เอ สำหรับม้าแข่ง :
ครั้งละ 6 เม็ด /อาหาร 1 มื้อ /ตัว วันละ 2 มื้อ

นอกจากนี้ ยังมีกระดูกอ่อนปลาฉลาม ตรา เอ
ซึ่งช่วยในเรื่องกระดูกได้ดีมาก