s

วิธีรักษา หมอนรองกระดูกเคลื่อน อาจไม่ต้องผ่าตัด

อาการหมอนรองกระดูกเคลื่อน มักมีสาเหตุมาจาก
-การยกของหนักด้วยท่าทางที่ไม่ถูกต้องบ่อยๆ
-นั่งทำงานด้วยอิริยาบถที่ไม่ถูกต้องนานๆ
-น้ำหนักตัวที่มากเกินไป
-อุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่อกระดูกสันหลัง

ขั้นตอนการรักษา หมอนรองกระดูกเคลื่อนมีดังนี้
1.โหนบาร์ หรือ ยันโต๊ะที่แข็งแรงโดยทิ้งตัวให้ดึงแนวหลัง
เพื่อลดแรงกดหมอนรองกระดูก
ทำครั้งละ 10 วินาที พัก 5 นาที สลับกัน 3 ครั้ง ทำทุกวัน และ
2.รับประทานยากษัยเส้น ตรา เอ
ครั้งละ 3 เม็ด วันละ 2 ครั้ง เช้า เย็น
เพื่อแก้อาการตึงของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และ
3.รับประทานกระดูกอ่อนปลาฉลาม ตรา เอ
ครั้งละ 3 เม็ด วันละ 2 ครั้ง เช้า เย็น พร้อมกับยากษัยเส้น ตรา เอ
เพื่อเสริมทั้งกระดูกอ่อน(Cartilage)ที่หมอนรองกระดูกสันหลัง
และเสริมกระดูก(Bone)ที่ตัวกระดูกสันหลัง

เท่านี้ก็ช่วยอาการหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน
โดยไม่ต้องผ่าตัด