สมุนไพรแก้มะเร็ง สมุนไพรรักษามะเร็ง(สมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง)

1.ข้าวเย็นเหนือ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Smilax corbularia Kunth

2.ข้าวเย็นใต้
ชื่อวิทยาศาสตร์ Smilax glabra Roxb.

ทั้งข้าวเย็นเหนือและข้าวเย็นใต้เป็นสมุนไพรที่หมอแผนโบราณนิยมนำมาเข้าตำรับยารักษาโรคมะเร็ง น้ำเหลืองเสีย เข้าข้อ ออกดอก
หัว - แก้เส้นพิการ น้ำเหลืองเสีย กามโรค ฝีเปื่อย พุพอง แก้มะเร็ง
ต้น - แก้อัมพาตแก้ประดง คุดทะราด น้ำเหลืองเสีย แก้เส้นเอ็นพิการ แก้กามโรค เข้าข้อ ออกดอก
ฝีแผลเน่าเปื่อยพุพอง เม็ดผื่นคัน ดับพิษในกระดูก แก้ปัสสาวะ

3.หญ้าปักกิ่ง,หญ้าเทวดา Angel Grass เหล่งจือเช่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ Murdannia loriformis (Hassk.) Rolla Rao et Kammathy
ทั้งต้นหรือส่วนเหนือดิน - โดยต้นที่นำมาใช้เป็นยา ควรมีอายุประมาณ 3-4 เดือน (ตั้งแต่เริ่มออกดอก) ในประเทศไทยประมาณ 15 ปีที่แล้ว
ได้มีการใช้น้ำคั้นสดจากต้นปักกิ่ง เพื่อรักษาและบรรเทาอาการจากโรคมะเร็ง บางรายใช้ร่วมกับการรักษาแบบแผนปัจจุบันเพื่อลดผลข้างเคียง
     มหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ความสำคัญและมีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับหญ้าปักกิ่งโดยจัดให้การศึกษาลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร์ของหญ้าปักกิ่ง
มีการจัดทำมาตรฐานของหญ้าปักกิ่ง รวมไปถึงการศึกษาในการทดสอบความเป็นพิษผลการวิจัยพบว่าใบของหญ้าปักกิ่งเมื่อสัมผัส
จะทำให้เกิดอาการแพ้ มีอาการผื่นคัน
     ภายในใบหญ้ามีผลึกแคลเซียมออกซาเลทรูปเข้มจำนวนมากและมีเกลืออนินทรีย์ของโซเดียม
และโปแทสเซียมอยู่ประมาณ 0.1%
น้ำคั้นจากหญ้าปักกิ่ง ไม่ทำให้เกิดความผิดปกติในด้านการเจริญเติบโต เคมีของเลือด และ
พยาธิสภาพของอวัยวะสำคัญในหนูขาว และผลของการทดสอบความเป็นพิษพบว่า
หญ้าปักกิ่งเป็นสมุนไพรที่ค่อนข้างปลอดภัยเพียงพอในขนาดรักษาติดต่อกันนาน3 เดือน
ในด้านการรักษาโรคมะเร็งของหญ้าปักกิ่งได้มีการวิจัยเบื้องต้น โดยแยกสารที่แสดงคุณสมบัติต้านมะเร็ง
พบว่าหญ้าปักกิ่งประกอบด้วยสาร
กลุ่มต่างๆได้แก่ คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโน กลัยโคไซด์ ฟลาโวนอยด์ และอะกลัยโคน
ผลการทดสอบพบว่าสารในกลุ่มอะกลัยโคนและกลุ่มกลัยโคไซด์ แสดงฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง(direct toxicity)
ต่อเซลล์มะเร็งเต้านม(ATCC HTB 20) และเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ (SW620) ได้
ยังมีรายงานฤทธิ์ในการต้านการกลายพันธุ์ของหญ้าปักกิ่ง
ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าหญ้าปักกิ่งอาจป้องการเกิดมะเร็งได้อีกด้วย

4.ทองพันชั่ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhinacanthus nasutus  (L.) Kurz
ทั้งต้น - รักษาโรคผิวหนัง แก้น้ำเหลืองเสีย แก้กลากเกลื้อน ผื่นคัน รักษามะเร็ง คุดทะราด
ขับพยาธิตามผิวหนัง ตามบาดแผล แก้ไส้เลื่อน ไส้ลาม แก้ปัสสาวะผิดปกติ
ต้น - บำรุงร่างกาย แก้โรค 108 ประการ รักษาโรคผมร่วง
ใบ - ดับพิษไข้ แก้กลากเกลื้อน ผื่นคัน แก้โรคไขข้ออักเสบ รักษาโรคผิวหนัง รักษาโรคมะเร็ง
รักษาโรคความดันโลหิตสูง แก้ผมร่วง บำรุงร่างกาย แก้โรค 108 ประการ แก้ปวดฝี แก้พิษงู ถอนพิษ
แก้อักเสบ แก้โรคมุตกิต รักษาโรคพยาธิวงแหวนตามผิวหนัง
ราก - แก้กลากเกลื้อน รักษาโรคมะเร็ง รักษาโรคผิวหนัง ดับพิษไข้ แก้พิษงู แก้พยาธิวงแหวนตาผิวหนัง

นอกจากนี้ยังใช้ผสมในตำรับยาร่วมกับสมุนไพรอื่นๆ รักษาโรคต่อไปนี้คือ
ราก
- รักษามะเร็งเนื้องอก รักษามะเร็งปอด กระเพาะลำไส้ มะเร็งตามร่างกาย ทำให้ผมดกดำ แก้ไอเป็นเลือด อาเจียนเป็นเลือด แก้ริดสีดวงทวาร
ดับพิษไข้ รักษาโรคผิวหนัง แก้กระษัย แก้ผมหงอก ผมร่วง รักษาโรคตับพิการ รักษาโรครูมาติซึม รักษาโรคไขข้อพิการ แก้ลมเข้าข้อ ทำให้
ปวดบวมต่างๆ ขับปัสสาวะ แก้แมงเคียนกินรากผม แก้เหา แก้รังแค
ทั้งต้น - รักษาโรคผิวหนัง คุดทะราด แก้เม็ดผื่นคัน
ต้น
- รักษามะเร็งเนื้องอก รักษามะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะ มะเร็งตามร่างกาย มะเร็งลำไส้ แก้แมงเคียนกินรากผม แก้เหา แก้รังแค รักษาโรคผิวหนัง
ใบ
- แก้แมงเคียนกินรากผม แก้เหา แก้รังแค รักษาโรคผิวหนัง แก้ไข้ แก้ปวดหัวตัวร้อน แก้มะเร็งไช แก้หิดมะตอย รักษาโรคมะเร็ง รักษาวัณโรค แก้ใจระส่ำระสาย แก้คลุ้มคลั่ง แก้สารพัดพิษ

ในตำราบางเล่ม ยังได้กล่าวถึงสรรพคุณทองพันชั่ง โดยไม่ได้ระบุว่าใช้ส่วนใดของพืช หรือส่วนใดในตำรายาร่วมกับสมุนไพรอื่นๆ
ในการบำบัดรักษาโรคต่างๆ ดังต่อไปนี้คือ
- รักษาโรคความดันโลหิตสูง รักษาโรคมะเร็ง แก้มุตกิตระดูขาว เป็นยาอายุวัฒนะ แก้ผมร่วง รักษาโรคนิ่ว
- แก้เคล็ดขัดยอกชายโครง มือเคล็ด คอเคล็ด แก้มะเร็งในกระเพาะ แก้ฝีประคำร้อย แก้มะเร็งในคอ แก้มะเร็งในปาก แก้ไข้เหนือ แก้จุกเสียด เป็นยาหยอดตา แก้ไอเป็นเลือด แก้ช้ำใน แก้นิ่ว แก้โรคผิวหนัง แก้ลมสาร แก้มะเร็งในปอด แก้มะเร็งภายในและภายนอก

วิธีและปริมาณที่ใช้ :
-
ใช้รับประทานเป็นยาภายใน รักษาโรคมะเร็ง และวัณโรคระยะเริ่มแรก
1. ใช้ทั้งต้น สด จำนวน 30 กรัม ต้มกับน้ำ จำนวนท่วมใบยา ต้มดื่มต่างน้ำ
2. ใช้ก้านและใบสด 30 กรัม (แห้ง 10-15 กรัม) ผสมน้ำตาลกรวดต้มน้ำดื่ม รักษาโรคปอดระยะเริ่มแรก
-
ใช้เป็นยาภายนอก แก้โรคผิวหนัง กลากเกลื้อนและผื่นคันอื่นๆ
1. ใช้ใบสด 5-8 ใบ ตำให้ละเอียด เติมเหล้าโรงเล็กน้อย ทาบริเวณที่เป็นเกลื้อน
หรือเอารากสด 2-3 ราก มาป่น แช่เหล้าไว้ 1 สัปดาห์ กรองเอาน้ำยาที่แช่มาทา ทาบ่อยๆ จนกว่าจะหาย
2. ใช้ใบสดตำผสมน้ำมันดิบ หรือ แอลกอฮอล์ 75% ทาบริเวณที่เป็น

สารเคมี : Rhinacathin, Oxymethylanthra quinone, Quinone, Rutin (quercetin - 3 - rutinoside)

5.เหงือกปลาหมอ (พืชสมุนไพร)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acanthus ebracteatus Vahl (ดอกขาว), A. illicifolius Linn. (ดอกม่วง)
ต้น - แก้แผลพุพอง น้ำเหลืองเสีย เป็นฝีบ่อยๆ
ใบ - เป็นยาประคบแก้ไขข้ออักเสบ แก้ปวดต่างๆ รักษาโรคผิวหนัง ขับน้ำเหลืองเสีย
ราก - ขับเสมหะ บำรุงประสาท แก้ไอ แก้หืด รักษามุตกิดระดูขาว
เมล็ด - ปิดพอกฝี ต้มดื่มแก้ไอ ขับพยาธิ ขับน้ำเหลืองเสีย
เมล็ดและรากของต้นเหงือกปลาหมอผสมกับสมุนไพรอื่นใช้พอกแผลที่ถูกงูกัดหรือแผลอักเสบ

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
-สารสกัดด้วยน้ำร้อนจากเหงือกปลาหมอแห้งทั้งต้น มีฤทธิ์ต้านมะเร็งในหนูถีบจักร เมื่อให้ยาทางปาก (Jongsuwat, 1981)
-สารสกัดด้วย methanol จากต้นและใบเหงือกปลาหมอ ไม่มีผลยับยั้ง enzyme HIV-1 reverse transcriptase (Tan et al, 1991)
-สารสกัดด้วย 90 % ethanol จากเหงือกปลาหมอ ไม่มีฤทธิ์แก้ปวดในหนูถีบจักร (Bhakuni, 1992) ไม่มีฤทธิ์เป็น antibacterials ในเชื้อต่อไปนี้
E. coli,Klebsiella pneumoniae,Pseudomonas aeruginosa,Staphylococcus aureus,Streptococcus faecalis
-สารสกัดด้วยน้ำร้อนจากต้นและใบเหงือกปลาหมอ ไม่พบความเป็นพิษต่อหนูถีบจักร ทั้งชนิดพิษแบบเฉียบพลัน และพิษระยะยาว
- มีรายงานว่า เหงือกปลาหมอมีฤทธิ์กระต้นภูมิคุ้มกัน ซึ่งสอดคล้องกับการใช้เหงือกปลาหมอในการแพทย์แผนไทยที่ใช้เหงือกปลาหมอรักษา
โรคผิวหนังผื่นคัน ภูมิแพ้ และเป็นยาอายุวัฒนะ

วิธีและปริมาณที่ใช้ : ใช้ต้นและใบสด 3-4 กำมือ ล้างให้สะอาด นำมาสับ ต้มน้ำดื่มและอาบแก้ผื่นคัน ลมพิษ โรคผิวหนังได้ดี

6.แพงพวยฝรั่ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Catharanthus roseus (Linn.) Don
ทั้งต้น - แก้เบาหวาน ลดความดัน ขับปัสสาวะ แก้บวม ถอนพิษสำแดง ถอนพิษต่างๆ แก้ไอแห้งๆ เกิดจากร้อน แก้อาการตัวเหลืองอันเกิดจาก
พิษสุรา แก้โรคหนองใน หัด ผื่นคันและแผลอักเสบอื่นๆ รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว
ต้น
- ใช้ทั้งต้นสกัดได้แอลคาลอยด์ Vincristine และ Vinblastine ซึ่งนำมาทำให้บริสุทธิ์ และใช้ในรูปยาฉีด รักษามะเร็งบางชนิด เช่น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
บ - บำรุงหัวใจ ช่วยย่อย
ราก - แก้บิด ขับพยาธิ ใช้ห้ามเลือด รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว

วิธีและปริมาณที่ใช้ :
ทั้งต้นแห้ง 15-30 กรัม ต้มน้ำดื่ม หรือใช้ต้นสดคั้นเอาน้ำดื่ม ใช้ภายนอก ตำพอกหรือสุมไฟให้เป็นถ่านผสมพอก

7.เห็ดหลินจือ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Garnoderma lucidum (Fr.) Karst.
หมวกเห็ด (Fruiting body),สปอร์ (Spore) - เห็ดหลินจือเป็นสมุนไพรที่ได้รับความสนใจจากนักวิจัยทั่วโลก ในเรื่องสมุนไพรรักษามะเร็ง
ซึ่งมีรายงานการวิจัยมากกว่า 100 เรื่องที่ได้รับการยอมรับเป็นสากล โดยเปิดเผยผลการค้นพบสารที่ออกฤทธิ์ต้านมะเร็งในเห็ดหลินจือ
หลายชนิด เช่น สาร
เบต้าดีกลูแคน (Beta-D-Glucan ) และสารกลุ่มจำพวก โพลิแซ็กคาไรด์ ( Polysaccharides ) หลายชนิด
โดยสารทั้ง 2 นี้ จะทำหน้าที่กระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวชนิด
บี-เซลล์ ( B-cells ) และที-เซลล์ ( T-cell)
ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ
สารอิมมูโนโกลบูลิน (Immunoglobulin) และ สารอินเตอร์ลิวคิน (Interleukins) ในร่างกายอย่างชัดเจน
ซึ่งสารทั้ง 2 ชนิดนี้เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกัน โดยจะทำหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมเช่น เซลล์มะเร็ง หรือสารก่อมะเร็ง
และเซลล์ที่ผิดปกติ รวมถึงต่อต้านเชื้อโรคและไวรัส