s

เมื่อคนเราอายุมากขึ้นไป ความเสื่อมของอวัยวะต่างๆก็เริ่มเกิดขึ้น
ไม่เว้นแม้ส่วนที่แข็งที่สุดของร่างกาย ซึ่งก็คือ กระดูก
จึงมีโอกาสที่กระดูกหักในผู้สูงอายุได้ง่าย

กระดูกหักในผู้สูงอายุ Fractures in Senile มีปัจจัยภายใน เช่น
-อายุที่มากขึ้นทำให้การทรงตัวไม่ดี มีโอกาสล้มได้มาก และ
มีโอกาสเกิดภาวะกระดูกพรุน ทำให้กระดูกหักได้ง่าย
-เพศญิง ความแข็งแรงของกระดูกก็น้อยกว่าเพศชาย
กระดูกก็มีโอกาสหักได้ง่ายกว่า
-ขาดการออกกำลังกาย กระดูกจะพรุนได้ง่าย
-โรคประจำตัวที่เรื้อรัง เช่น เบาหวาน ส่งผลให้เกิดกระดูกพรุนได้ง่าย
-การขาดสารอาหาร ก็ทำให้กระดูกอ่อนแอ กระดูกหักได้ง่าย
-การสูบบุหรี่ และ/หรือดื่มสุรา ก็ทำให้เกิดกระดูกพรุนได้สูง
-การใช้ยาบางชนิดอย่างต่อเนื่อง เช่นยาสเตอรอยด์ ก็ทำให้กระดูกพรุน

ส่วนปัจจัยแวดล้อมของที่อยู่อาศัยที่อาจทำให้ผู้สูงอายุล้ม
-ห้องน้ำ หรือพื้นที่ลื่น
-มีวัสดุที่ทำให้สะดุดล้ม
-มีสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข
-ไม่มีที่จับ ที่เกาะยึดที่แข็งแรง

เมื่อผู้ป่วยสูงอายุหกล้ม แม้ไม่รุนแรง
แต่ไม่สามารถลงน้ำหนักบนขาข้างที่ได้รับบาดเจ็บ หรือ
ขยับขาแล้วปวดโคนขาหนีบหรือปวดสะโพก
ให้สงสัยได้เลยว่า อาจมีสะโพกหัก

ควรรีบตามรถพยาบาลมารับที่เกิดเหตุ
หากต้องนำส่งโรงพยาบาลเอง ให้นำแผ่นกระดานสอดใต้แผ่นหลังและขา
พันธนาการให้สะโพกและขาอยู่นิ่งๆ แล้วนำส่งโรงพยาบาล
การทำแบบนี้มีจุดมุ่งหมายไม่ให้ปวด และ
ไม่ให้กระดูกที่หักเคลื่อนในระหว่างการเคลื่อนย้าย
ถ้าผู้ป่วยสามารถนั่งได้ก็อาจอุ้มขึ้นรถได้

แต่สุดท้ายจะได้รับการผ่าตัดหรือไม่
ก็ต้องให้รับประทาน กระดูกอ่อนปลาฉลาม ตรา เอ

แต่ถ้ามีภาวะกระดูกพรุน หรือกระดูกบาง
ก็ควรต้องรีบรับประทาน กระดูกอ่อนปลาฉลาม ตรา เอ ก่อน