อาการไอหลายวัน หรือ ไอไม่หาย ไอหลังเป็นหวัด

อาการไอมีหลายสาเหตุ ซึ่งอาการไอหลายวัน ไอไม่หาย ไอหลังเป็นหวัด
โดยอาการหวัดนั้นหายไปแล้ว แต่อาการไอยังคงมีอยู่
อยากให้สังเกตว่า อาการไอ ที่เกิดขึ้นนั้น มีเสมหะหรือไม่
ถ้ามีเสมหะเขียวหรือเหลือง แล้วถ้ารับประทานอาหารบางอย่าง
แล้วทำให้อาการเป็นมากขึ้น เช่น คุ้กกี้ ขนมขบเคี้ยว ของทอด
แสดงว่าอาการไอดังกล่าวมาจาก อาการร้อนในมายังปอด
ซึ่งการเป็นหวัด ก็จะเป็นหวัดร้อน จะมีอาการเจ็บคอ หรืออาจมีไข้ด้วย

วิธีแก้อาการไอหลายวัน ไอไม่หาย ไอหลังเป็นหวัดดังกล่าว

รับประทานยาแก้ไอ และยาแก้ไข้ ตรา เอ
อย่างละ 3 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง ก่อนอาหาร
(แม้ว่าอาการไข้จะไม่มี เพราะยาแก้ไข้ ตรา เอ จะช่วยแก้อาการร้อนใน)