ยากินหลังอาหาร ต่างกับ ยากินหลังอาหารทันที อย่างไร

     ยาที่ระบุให้กินหลังอาหาร ส่วนใหญ่อาหารไม่มีผลต่อการดูดซึมของยา
สามารถกินหลังอาหารได้ทันทีหรือหลังอาหาร 15 นาที
ยาบางชนิดอาจรับประทานก่อนอาหารก็ได้ แต่ที่ระบุให้กินหลังอาหาร
ก็เพื่อให้สะดวกต่อผู้ที่กินยาและลดปัญหาการลืมกินยา

     ส่วนยาที่ระบุให้กินหลังอาหารทันที ต้องกินหลังอาหารทันที
หรือกินอาหารไปครึ่งหนึ่งแล้วกินยา จากนั้นจึงกินอาหารต่อจนอิ่ม
เนื่องจากยาที่ระบุแบบนี้ มีฤทธิ์ระคายเคืองกระเพาะอาหารมาก
หรือถ้ากินตอนท้องว่าง ผลข้างเคียงของยาจะทำให้เกิดอาการปวดท้อง
คลื่นไส้ อาเจียนมาก

ส่วนยาที่รับประทานก่อนอาหาร คือ ยาที่ละลายได้ดีในสภาวะเป็นกรด
ควรรับประทานก่อนอาหาร 30 นาที เพื่อให้ยาละลายและดูดซึมได้ดี
เพราะในกระเพาะอาหารจะมีน้ำย่อยที่มีฤทธิ์เป็นกรด