ยาบำรุงอินปอด

บรรจุแผงละ 30 เม็ด
เม็ดละ 400 มิลลิกรัม
ราคาแผงละ 180 บาท

สรรพคุณ แก้ไอเรื้อรัง มีเสมหะเรื้อรัง แก้ร้อนในปอดบ่อยๆ บำรุงอินปอด
อาการที่มีเสมหะเรื้อรัง หรือไอเรื้อรัง อาจมีสาเหตุมาจากความไม่สมดุลของปอด
ในทางการแพทย์แผนจีน ปอดก็มีสมดุลของอินและหยาง หากอินของปอดพร่อง
ก็จะแสดงอาการออกมาว่ามีเสมหะเรื้อรัง ไอเรื้อรัง ร้อนในช่วงบนได้ง่าย

ยาบำรุงอินปอดนี้ สามารถรับประทานได้เรื่อยๆ ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก
ผู้ใหญ่(12ปีขึ้นไป) รับประทานครั้งละ 4 เม็ด
เด็กต่ำกว่า12ขวบ รับประทานครั้งละ 2 เม็ด
วันละ 2 ครั้ง ก่อนหรือหลังอาหาร

ยาเม็ดตอกเม็ดทุกตำรับ บรรจุในแผงอลูมิเนียมฟอยล์ (Strip pack)

ข้อดี คือ

 • ป้องกันความชื้นและเชื้อจุลินทรีย์เข้าสู่เม็ดยา
  โดยทั่วไปในบรรยากาศจะมีทั้งความชื้นและเชื้อจุลินทรีย์
  หากเป็นยาที่ใส่ขวด เมื่อเปิดขวดแล้ว ยาจะมีการปนเปื้อนของเชื้อ
  ความชื้นในบรรยากาศ ทำให้เชื้อจุลินทรีย์เจริญเติบโต
  ซึ่งเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดจะสร้างสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
 • พกพาสะดวก สำหรับผู้ที่ต้องเดินทาง
 • ป้องกันไม่ให้ยาเสื่อมคุณภาพจากแสงสว่าง

ยาตอกเม็ด (Tablet)

ข้อดี คือ

 • ปราศจากวัตถุกันเสีย
  เนื่องจากยาที่บรรจุแคปซูล ส่วนของเปลือกแคปซูลทำมาจากเจลาติน
  ซึ่งเจลาตินก็ทำมาจากกระดูกหรือหนังสัตว์ จึงเป็นแหล่งอาหารของ
  เชื้อจุลินทรีย์   ดังนั้นผู้ผลิตเปลือกแคปซูลจำเป็นต้องใส่วัตถุกันเสีย
  และถ้าหากผู้ผลิตเปลือกแคปซูลใช้เจลาตินที่ไม่สะอาด ก็จะต้องใส่
  วัตถุกันเสียเกินมาตรฐาน ซึ่งเป็นอันตรายกับผู้บริโภค
 • ลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อบางชนิด
  เนื่องจากเจลาตินทำมาจากกระดูกหรือหนังสัตว์ เช่น วัว หมู
  จึงมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อบางชนิด เช่น เชื้อวัวบ้า
  และขัดกับหลักของท่านที่รับประทานเจ หรือมังสวิรัติ