ยาลดไขมันในโลหิตสูง(ยาสมุนไพร)   เรืองแผนไทยเภสัช

สรรพคุณ ลดคลอเรสเตอรอล(LDL cholesterol)
ลดไตรกลีเซอไรด์(Triglyceride)
ลดไขมันในโลหิตสูงให้อยู่ในระดับปกติ

ช่วยอาการเส้นเลือดตีบทั้งหัวใจและสมองได้ดี

บรรจุแผงละ 30 เม็ด
เม็ดละ 400 มิลลิกรัม
ราคาแผงละ
240 บาท

ส่วนประกอบ : คำฝอยสกัด

รับประทานครั้งละ 3 เม็ด วันละ 2 ครั้ง
ก่อนอาหารเช้า 30 นาที
แต่ถ้าลืมรับประทานหลังอาหารได้

จากการเก็บข้อมูลของผู้ใช้ พบว่า มีส่วนช่วยลดไขมันหน้าท้อง และบางรายช่วยลดความอ้วนลงได้

โรคไขมันในโลหิตสูง
          ภาวะไขมันในโลหิตสูง พบได้มากในปัจจุบัน ตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น และผู้สูงอายุ แม้ผู้ที่ผอมก็เป็นได้
โดยเราจะรู้ว่าไขมันในโลหิตสูงหรือไม่ โดยวิธีการเจาะเลือดตรวจ ซึ่งต้องงดอาหารและน้ำไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

ไขมันในโลหิตแบ่งได้เป็น
คลอเรสเตอรอล(Cholesterol) โดยแบ่งเป็น
          แอล ดี แอล คลอเรสเตอรอล LDL(low-density lipoproteins) cholesterol
          เอช ดี แอล คลอเรสเตอรอล HDL(high-density lipoproteins) cholesterol
ไตรกลีเซอไรด์(Triglyceride)

ไขมันในโลหิตสูงกับโรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง
          โรคหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของประเทศ
ไขมันในโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงข้อหนึ่งของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
ถ้าหากคลอเรสเตอรอล(Cholesterol)ในโลหิตสูง ไขมันจะเกาะติดผนังหลอดเลือดแดงที่เรียกว่า plaque
ทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง(Artherosclerosis) ซึ่งหากเป็นมากทำให้หลอดเลือดแดงตีบ
เลือดไปเลี้ยงไม่พอ จึงเกิดอาการ เช่น เจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด หรือสมองขาดเลือด ทำให้เป็นอัมพฤกษ์
อัมพาต นอกจากนั้นคราบไขมันอาจจะหลุดจากผนังหลอดเลือด ทำให้เกิดอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

นอกจากระดับ คลอเรสเตอรอล(Cholesterol) แล้วปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหลอดเลือดแข็งคือ
ตัวที่จะพาไขมันไปตามเส้นเลือดซึ่งเรียกว่า lipoprotein ที่สำคัญมีสองชนิดคือ

ส่วนไตรกลีเซอไรด์(Triglyceride) เป็นสารประกอบไขมัน (fatty substance) ประกอบด้วยกรดไขมัน 3 ตัว
ซึ่งต่างจากคลอเรสเตอรอล เมื่อเรากินอาหารที่มีจำนวนแคลอรี่มากกว่าที่ร่างกายต้องการใช้ ร่างกายก็จะเปลี่ยน
ไปเป็นไตรกลีเซอไรด์ แล้วเก็บตุนไว้ในเซลล์ไขมัน ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดที่สูงจะมีผลเสียต่อสุขภาพ

ผลเสียต่อสุขภาพก็คือ แม้คลอเรสเตอรอลจะไม่สูง แต่ถ้าไตรกลีเซอไรด์สูงก็จะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเป็น
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคหัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต นอกจากนี้ระดับไตรกลีเซอไรด์ที่สูงมากๆ
อาจจะทำให้เกิดโรคตับอ่อนอักเสบ ซึ่งอาจร้ายแรงถึงเสียชีวิตได้เช่นกัน

แหล่งอาหารที่ให้คลอเรสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์สูง
1.อาหารที่ไขมันสูง โดยเฉพาะไขมันจากสัตว์
2.อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต เช่น น้ำตาลทราย ขนมหวาน สำหรับไตรกลีเซอไรด์